Mjukvara för lösenordsåterställning


Advanced Sage Password Recovery

Få en ögonblicklig tillgång till lösenordsskyddade ACT! dokument - garanterat! Återställ elller ersätt lösenord som skyddar BLB, MUD och ADF/PAD filer skapade med ACT! mjukvara, lokalt eller på distans. Advanced Sage Password Recovery upptäcker lösenord som skyddar dokument som sparats i alla versioner av ACT!, även senaste versionen ACT! 2010. Distansarbete kräver ingen lokal installation för att återhämta ACT! databaslösenord.  


Beställa den fullständiga version av ASAPR

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av ASAPR

Current version: 2.70.1886 (16 Dec, 2018)

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.