Lösningar för företag och regeringar


Elcomsoft Wireless Security Auditor

Pröva säkerhet av ditt trådlösa nätverk och återvinn WPA/WPA2 lösenord med Elcomsoft Wireless Security Auditor. Bortsett från bara CPU-sätt stödjer det nytt verktyg för återställning av trådlösa lösenord patent-pending GPU-acceleration-teknik för att påskynda lösenordshämtning. Elcomsoft Wireless Security Auditor stöder ordboken-attacker med en avancerad variation facilitet och accepterar standard tcpdump loggar som stöds av någon Wi-Fi-sniffer.


Designed for nVidia CUDAATI Stream supportEnhanced of Intel Core
 


Beställa den fullständiga version av EWSA

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av EWSA

Current version: 7.12.531

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.