Lösningar för företag och regeringar


Elcomsoft Phone Viewer

Hantera innehållet i lokala och molnbackuper skapade av iOS, BlackBerry och Windows Phone 8 apparater! Elcomsoft Phone Viewer är en liten och lättviktig app som möjliggör skrivskyddad tillgång till kontakter, meddelanden, senaste samtal, anteckningar och kalender data lagrade i mobila backuper. Därutöver uppvisar appen den väsentliga informationen om apparaten, d.v.s. modellnamnet, serienumret, datumet av den senaste backupen o.s.v. Slutligen ger appen tillgång till raderade SMS och iMessages lagrade i iOS backuper.

Elcomsoft Phone Viewer är en perfekt granskningskompanjon för ElcomSofts övriga mobila kriminalanalysprodukter, såsom iOS Forensic Toolkit eller Elcomsoft Phone Breaker.

För närvarande är Elcomsoft Phone Viewer endast tillgänglig för Windows PCs, en version för Mac är nu under utarbetande. Framtida utgivningarna kommer att inkludera förmågan att få tillgång till appspecifika data såväl som information hämtad med Elcomsoft iOS Forensic Toolkit genom fysisk datautvinning.

Granskning av mobile backuper

Elcomsoft Phone Viewer är en snabb och kompakt applikation som inte kräver någon inlärning. Att använda Elcomsoft Phone Viewer är lika lätt som att granska ett Excel kalkylblad. Tack vare att den har blivit utvecklad som applikation för ingångsnivå för mobila kriminalanalyser erbjuder Elcomsoft Phone Viewer mer än tillräckligt med programvaror för många IT-säkerhetsavdelningar, kontor och engångsutredningar.

Stödda datatyper

Elcomsoft Phone Viewer ger tillgång till följande information:

Systemdata

 • Apparatens modellnamn
 • Apparatens serienummer
 • Datum och tid för senaste backup
 • Övrig väsentlig information (för iOS apparater: IMEI, apparatens ID, telefonnummer, iOS version)

Användardata

 • Kontakter (aggregerade, d.v.s. inklusive synkroniserade med Facebook, Gmail o.s.v.)
 • Meddelanden (inklusive raderade SMS och iMessages i iOS backuper)
 • Anteckningar (för Windows Phone, i Microsoft OneNote filformat)
 • Senaste samtal (inklusive FaceTime) (OBS! otillgängligt för Windows Phone)
 • Kalender (för alla användarkonton, från lokala till Microsoft Exchance och iCloud) (OBS! otillgängligt för Windows Phone)

För iOS apparaters backuper kan Elcomsoft Phone Viewer fungera med sådana i iTunes originella filformat och med konverterade/återställda filnamn. Partiella backuper (om endast utvalda kategorier har laddats ner från iCloud) stödes också.

Elcomsoft Phone Breaker: den perfekta kompanjonen

Elcomsoft Phone Breaker och Elcomsoft Phone Viewer utgör ett perfekt sällskap. Elcomsoft Phone Viewer kan endast visa informationen som lagrats i okrypterade och oskyddade backuper. Skulle du ha en med lösenord skyddad backup-fil, kan du använda Elcomsoft Phone Breaker för att ta bort skyddet.

Hantera molnbackuper

Elcomsoft Phone Viewer är ett perfekt verktyg för hantering av den information som innehålls i online backuper nerladdade från molnet, medan Elcomsoft Phone Breaker är ett perfekt verktyg för nedladdning av mobila backuper från iCloud (iOS apparater) och Windows Live (apparater som kör Windows Phone 8 och 8.1).

Stödda apparater

Elcomsoft Phone Viewer stödjer information sparad i lokala eller molnbackuper av alla följande apparater:

Apple iOS 6.x till 8.x (iTunes och iCloud backuper):

 • iPhone (alla modeller från iPhone 3GS ända till iPhone 6 Plus)
 • iPad (alla modeller från originell iPad 2 till iPad Air 2, inklusive iPad Mini)
 • iPod Touch (fr.o.m den 4de generationen)

BlackBerry 10

 • BlackBerry 10 backuper skapade med BlackBerry Link och dekrypterade med Elcomsoft Phone Breaker (lösenordet för BlackBerry ID behövs)

Windows Phone 8/8.1

 • Windows Live backuper nerladdade med Elcomsoft Phone Breaker
 


Beställa den fullständiga version av EPV (Windows)

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av EPV (Windows)

Current version: 4.70.34629 (1 Oct, 2019)

Beställa den fullständiga version av EPV (MacOS X)

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av EPV (MacOS X)

Current version: 4.70.34629 (1 Oct, 2019)

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.