Mjukvara för lösenordsåterställning


Advanced Mailbox Password Recovery

Ögonblickligen återställ lösenord till e-post, POP3 och IMAP konton med Advanced Mailbox Password Recovery. De lokalt lagrade login- och lösenordinformationer återvinns omedelbart och automatiskt från många populära e-postklienter. En ingående POP3/IMAP Server Emulator återställer POP3 och IMAP lösenord från vilken e-postklienter som helst, även fjärrdatorer och mobila plattformar.  


Beställa den fullständiga version av AMBPR

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av AMBPR

Current version: 1.11.476

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.