Mjukvara för system & säkerhet


Proactive System Password Recovery

Om användaren kan logga in på Windows, återvinner Proactive System Password Recovery många typer av lösenord omedelbart och utan långa attacker, samt viser dolda system information såsom Produkt-ID och CD-nyckel. Vissa typer av lösenord som inte kan återvinnas omedelbart angrips med avancerade, mycket anpassningsbara kombinationer av ordbok och brute-force attacker.  


Beställa den fullständiga version av PSPR

Ladda ner kostnadfri utvärdering version av PSPR

Current version: 6.60.568 (18 Mar, 2019)

The product can be uninstalled through Control Panel ‘Programs and features’, or using ‘Unistall’ program in Start menu. Standard Windows Installer service is being used.